תקן אש

בדיקה רשמית של מכון התקנים מאשרת כי עמידות האש של מערכת הקירות החיצוניים המיושמים בשיטת הבנייה של ש.ק.ד בנייה מתקדמת עומדים בתנאי תקן אש 931.

משך העמידות לאש הדרוש על פי התקן 46 דקות. משך הזמן שעמד הקיר בשיטת בנייה מתקדמת ש.ק.ד הוא  102 דקות!

לתקן האש של מכון התקנים