בירוקרטיה

הסבר קצר אודות השלבים הנדרשים ע"י הבונה החדש :

הגשת בקשה להיתר בנייה, נדרש:

–              גרמושקה, תוכנית מודפסת אשר עליה ייחתמו הרשויות המוסמכות בנושאים השונים

–              תוכנית מדידת מגרש על ידי מודד מוסך

–              החתמת מנהל מקרקעי ישראל על הגרמושקה

–              הסכם חתום עם חברה המוסמכת לכך לבדיקת טיב ואיכות הבטון המשמש בבניית הממ"ד והיסודות.

–              החתמת חברת חשמל, בזק, ותאגיד המים המקומי על הגרמושקה

–              החתמה הג"א (פיקוד העורף) על הגרמושקה

–              במידה והבית יבנה ביישוב קהילתי, החתמת המזכירות המקומית על הגרמושקה

הגשת בקשה לחשמל ומים זמניים לשימוש במהלך הבנייה (טופס 2)

דיווחי התקדמות שוטפים לוועדת הבנייה המקומית

בגמר הבנייה יש לספק את בדיקת טיב הבטון ע"י חברה מוסמכת

מדידה סופית ע"י מודד מוסך המאשר שהבית עומד בגבולות תוכנית המדידה הראשונית

צור קשר

שדות חובה מסומנים ב *