בירוקרטיה

הסבר קצר אודות השלבים הנדרשים ע"י הבונה החדש :

להגשת בקשה להיתר בנייה, נדרש:

 • גרמושקה – תוכנית מודפסת אשר עליה ייחתמו הרשויות המוסמכות בנושאים השונים

 • תוכנית מדידת מגרש – על ידי מודד מוסך.

 • החתמת מנהל מקרקעי ישראל על הגרמושקה.

 • הסכם חתום עם חברה המוסמכת לכך לבדיקת טיב ואיכות הבטון המשמש בבניית הממ"ד והיסודות.

 • החתמת חברת חשמל, בזק, ותאגיד המים המקומי על הגרמושקה.

 • החתמה הג"א – פיקוד העורף, על הגרמושקה.

 • החתמת המזכירות המקומית על הגרמושקה – במידה והבית יבנה ביישוב קהילתי.

 • טופס 2 – הגשת בקשה לחשמל ומים זמניים לשימוש במהלך הבנייה.

 • דיווחי התקדמות שוטפים – לוועדת הבנייה המקומית.

 • בדיקת טיב הבטון – בגמר הבנייה יש לספק את הבדיקה ע"י חברה מוסמכת.

 • מדידה סופית – ע"י מודד מוסך המאשר שהבית עומד בגבולות תוכנית המדידה הראשונית.
בירוקרטיה בבניית בית